Kategoria «Bez kategorii»

Stanowisko Prezesa UOKIK w sprawie Bank BPH

Na kanwie kolejnego procesu wszczętego przez kredytobiorcę frankowego przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, tym razem przeciwko Bankowi BPH, Prezes UOKiK zaprezentował swoje stanowisko w sprawie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd Sądowi Okręgowemu w Nowym Sączu, przed którym toczy się postępowanie o spłatę należności wynikających z umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego frankiem …

Istotny podgląd Prezesa UOKIK w sprawie Bank Millenium, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank Polska, Getin Noble Bank

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił kolejne poglądy w sprawach dotyczących postępowań przeciwko Bank Millennium, ING Bank Śląski oraz Getin Noble Bank. W wymienionych sprawach konsumenci zarzucają przedsiębiorcom użycie w umowach kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. W toczących się procesach zostały zakwestionowane postanowienia dotyczące indeksacji kwoty i rat kredytu. Prezes …