Stanowisko Prezesa UOKIK w sprawie Bank BPH

Na kanwie kolejnego procesu wszczętego przez kredytobiorcę frankowego przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, tym razem przeciwko Bankowi BPH, Prezes UOKiK zaprezentował swoje stanowisko w sprawie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd Sądowi Okręgowemu w Nowym Sączu, przed którym toczy się postępowanie o spłatę należności wynikających z umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego frankiem …

Istotny podgląd Prezesa UOKIK w sprawie Bank Millenium, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank Polska, Getin Noble Bank

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił kolejne poglądy w sprawach dotyczących postępowań przeciwko Bank Millennium, ING Bank Śląski oraz Getin Noble Bank. W wymienionych sprawach konsumenci zarzucają przedsiębiorcom użycie w umowach kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. W toczących się procesach zostały zakwestionowane postanowienia dotyczące indeksacji kwoty i rat kredytu. Prezes …

Wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotycząca Frankowiczów

W piątek 10 lutego prezes Prawa i Sprawiedliwości był pytany w Radiowej Jedynce: „co doradzałby pan frankowiczom? Powinni zaufać prezydentowi i rządowi, że spełnią obietnice wyborcze, czy może wziąć sprawy we własne ręce i walczyć z bankami w sądach?” Prezes Jarosław Kaczyński:  „Ja sądzę, że powinni wziąć sprawy we własne ręce i zacząć walczyć w …

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z dnia 9 listopada 2016 r.), której przepisy pozwalają na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich „Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa …