Istotny podgląd Prezesa UOKIK w sprawie Bank Millenium, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank Polska, Getin Noble Bank

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił kolejne poglądy w sprawach dotyczących postępowań przeciwko Bank Millennium, ING Bank Śląski oraz Getin Noble Bank. W wymienionych sprawach konsumenci zarzucają przedsiębiorcom użycie w umowach kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego niedozwolonych klauzul indeksacyjnych.

W toczących się procesach zostały zakwestionowane postanowienia dotyczące indeksacji kwoty i rat kredytu. Prezes UOKIK stwierdził, że postanowienia zawarte w umowach pozwalają bankom na jednostronne ustalanie w tabelach kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, po których przeliczana jest kwota kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych. Konsumenci nie otrzymują informacji w jaki sposób banki ustalają kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego. W ten sposób banki wykorzystują swoja przewagę jako silniejsza strona  w umowach z kredytobiorcami.

Dlatego, zdaniem prezesa UOKiK należy uznać te klauzule za niedozwolone i sprzeczne z dobrymi obyczajami.

W ocenie prezesa UOKiK, uznanie przez sąd kwestionowanych zapisów umowy za niedozwolone może oznaczać, że całe umowy kredytu będą nieważne. Zdaniem urzędu orzeczenie o nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *